free simple website templates

AEROTÈRMIA

L'aerotèrmia consisteix en aprofitar l'energia de l'aire exterior. Això es realitza instal·lant bombes de calor aerotèrmiques que s'encarreguen de distribuir l'energia tèrmica a través d'emissors ubicats per la vivenda (radiadors, fancoils, terra radiant, etc.)

Les seves aplicacions van des de sistemes de calefacció, producció d'aigua calenta sanitària fins a a refrigeració. 


Avantatges:

 • És una font d'energia natural, renovable i inexhaurible.
 • Té una alta rentabilitat: fins a un 75% d'estalvi energètic.
 • Necessita poc espai per a la seva instal·lació.
 • S'adapta a qualsevol clima.
 • Un únic sistema pot valdre per a la calefacció, la refrigeració i la producció d'ACS.
 • Té un funcionament molt silenciós.
 • És compatible amb els panels solars tèrmics.
 • Suprimeix la necessitat de gas natural per a la calefacció.
Mobirise
El principi de funcionament de l' aerotèrmia consta de 4 etapes.
Mobirise
 1. Entra arire en l'evaporador i allà es produeix un intercanvi d'energia per el qual el líquid refrigerant (l'airea baixa temperatura) s'evapora.
 2. El refrigerant evaporat es desplaça cap al compressor on es comprimeix, el qual provoca un aument de la temperatura.
 3. El vapor comprimit arriba al condensador, on passa novament a estat líquid. Durant aquest procés de condensació, es produeix una cessió energètica del refrigerant al circuit, aquesta calor alliberada serveix per cobrir les necessitats de calefacció i ACS de la vivenda.
 4. El líquid (de nou refrigerat) es desplaça cap a la vàlvula d'expansió. Al disminuir la pressió, baixa la seva temperatura i el torna a l'evaporador per a reiniciar el procés.

En cas de voler refrigerar enlloc d'escalfar, es segueix el mateix procés però de manera inversa. A diferència de les bombes de calor convencionals, les bombes de calor emprades en aquest tipus d'instal·lacions estan especialment dissenyades per obtenir tota l'energia possible de l'aire exterior fins i tot a temperatures extremes (tant als estius calorosos com a temperatures sota 0).

Existeixen diferents tipus de bombes de calor aerotèrmiques, i les podem classificar en funció del fluid al qual transmeten l'energia tèrmica o de refrigeració:


Mobirise

Bomba de calor aire-aire

Amb aquest tipus de bombes s'extreuen les calories de l'aire exterior i s'utilitzen per a escalfar l'aire interior d'una o més estàncies.

Bomba de calor aire-aigua

Amb aquestes bombes s'obtenen les calories de l'aire exterior i es transmeten la calor produïda a un circuit d'aigua (elevant o disminuint la seva temperatura).

El principal avantatge de les bombes aerotèrmiques es que tenen un ratio COP (coeficient que indica l'escalfament o refredament proporcionat per una màquina tèrmica en relació a l'electricitat consumida) molt alt: sol estar al voltant de 4. Això significa que per cada kW elèctric obtindrem 4 kW tèrmics.

Si realitzem una comparació amb respecte al preu d'un sistema de calefacció utilitzant diferents tecnologies podem apreciar que és l'alternativa més econòmica.

Mobirise
Adreça

Pl. Cultura, 12                     
08227 Terrassa
Barcelona

Contacte

Envia'ns un email
Telf: (+34) 93 143 90 06
Telf: (+34) 637 583 031