create your own web page for free

BIOMASSA O PELLETS

La biomassa és el conjunt de matèria orgànica d'origen vegetal o animal obtinguda tant de manera natural com mitjançant transformacions artificials, susceptible a ser utilitzada per a obtenir energia en forma de calor a través de la seva combustió.

Les calderes de biomassa admeten una gran varietat de tipus de combustibles: pellets (petits cilindres fets a partir de serradures de llenya prensada), ametlles, avellanes, pi, pinyols d'oliva, etc.

Avantatges:

  • És un combustible més econòmic que els seus competidors d'origen fòssil.
  • La biomassa es considera una font d'energia inexhaurible.
  • La seva combustió produeix nivells de contaminació ambiental molt baixos.
  • Disminueix la dependència dels combustibles fòssils.
  • La recol·lecció de biomassa ajuda a mantener nets els boscos (atès que es solen utilitzar les restes de la poda dels arbres) i redueix el risc d'incendi.
  • Es tracta d'un sistema que utilitza una alta i madura tecnologia.
  • Les cendres són biodegradables i es poder utilitzar com a adop.
  • Fomenta la generació de nous llocs de treball.
Mobirise

Una caldera de pellets funcioan de forma autònoma, és a dir, tot està controlat automàticament, des de la presa d'aire i de combustible (factors imprescindibles per a aconseguir una combustió completa), fins a la càrrega tèrmica necessària. Gràcies a això sempre s'obté un funcionament òptim amb una alta eficiència.

El funcionament d'una caldera de pellets és molt senzill: els pellets són introduïts a la caldera o al dipòsit d'emmagatzematge (sitja). Aquest procés es pot realitzar a mà, mitjançant una barrina o mitjançant un conducte de succió.

A continuació, són transportats per un conducte fins a la càmera de combustió on s'encenen automàticament per un bufador d'aire calent. La quantitat de pellets dependrà de la calor demanada. Una sonda es fà càrrec del control del subministrament de combustible i d'aire, i així s'assegura una eficència energètica i una combustió neta. Aquesta calor despresa per la reacció és aprofitada per escalfar l'aigua del sistema de calefacció.

Finalment, els pellets es cremen per complert durant el procés d'oxidació, de manera que el contigut de cendres de pellet és mínim (del 0,5%). És per això que només serà necessari buidar el contingut de cendres una vegada al mes. A més a més, la cendra pot llençar-se o utilitzar-se com a fertilitzant.

Si realitzem una comparació del cost de la calefacció mitjançant diverses tecnologies podem apreciar que lús de pellets o altres combustibles vàlids per a una caldera de biomassa són solucions molt més econòmiques que altres més convencionals.
Això és debut a que el preu d'aquests combustibles és molt més assequible que els que es solen utilitzar habitualment per a la calefacció de calderes.

A més a més el rendiment de la combustió (percentatge de l'energia potencial del combustible transformat finalment en calor) i el poder calorífic (densistat energètica del combustible) de la biomassa són molt bons (85-90% i 5 kWh/kg respectivament), de manera que es tracta sense cap mena de dubte de la millor solució per a una caldera.

Mobirise
Adreça

Pl. Cultura, 12                     
08227 Terrassa
Barcelona

Contacte

Envia'ns un email
Telf: (+34) 93 143 90 06
Telf: (+34) 637 583 031