bootstrap html templates

ENERGIA SOLAR TÈRMICA

L'energia solar tèrmica consisteix en l'aprofitament de la radiació solar per escalfar un fluïd. Aquest fluïd pot ser directament aigua o també oli tèrmic o similar per a, posterioment, traspassar la seva energia tèrmica a un altre fluïd (generalmet aigua) a través d'un intercanviador de calor. Un sistema d'energia solar tèrmica es confecciona a partir dels següents components: captador solar, estructura de subjecció i acumulador.

Aquesta tecnologia té moltes aplicacions; des de la producció d'aigua calenta sanitària (ACS), la climatització de piscines (cobertes o no), la calefacció per terra radiant, fins al preescalfament de fluïds per a processos industrials.

Avantatges:

  • S'aprofita d'un recurs inexhaurible i renovable; el sol
  • No contamina
  • Permet un gran estalvi tant en aigua com en electricitat o gas
  • Es tracta d'un sistema fàcil d'instal·lar i de senzill manteniment
  • Compatible amb un sistema auxiliar
Mobirise

Instal·lació

Els sistemes d'energia solar tèrmica poden instal·lar-se a qualsevol lloc

Mobirise

Superfícies Planes

Generalment cobertes per evitar ombres i al tractar-se d'un espei desaprofitat


Mobirise

Superfícies inclinades

Redueix notablement l'impacte visual degut a què aprofita la pròpia inclinació de la coberta

Captador solar

Consisteix en una caixa plana metàl·lica que allotja els dispositius necessaris per a la circulació d'un fluïd que absorbeix la calor acumulada per l'efecte hivernacle. Dins de les aplicacions domèstiques podem distingir:

Mobirise

Col·lectores de baixa temperatura (assoleixen un màxim de 80ºC). Aquests col·lectors estan formats únicament pel convertidor, pel circuit de fluïd tèrmic, per l'aïllament tèrmic i per la caixa que conté tots els components. Aquest tipus de col·lector també rep el nom de captador solar plà no protegit.

Col·lectores de baixa temperatura amb col·lector de buit (assoleixen un màxim de 120ºC). A aquests col·lectors, a més a més d'incloure tots els components del col·lector de baixa temperatura, se'ls afegeix una coberta transparent per limitar les èrdues per convecció i un part de les de radiació mitjançant la creació de buit. També s'incrementa l'efecte hivernacle dins del col·lector. Gràcies a això s'aconsegueixen assolir temperatures més grans permetent fins i tot arribar a generar vapor.

Mobirise

Estructura de subjecció

Es tracta d'una sistema de subjecció adaptable per facilitar la seva instal·lació a qualsevol lloc(des de cobertes i altres superfícies fins a terrats inclinats).

Aquestes estructures estan fabricades amb un perfil galvanitzat en forma de "L" i estan tractats amb un bany anticorrosiu per evitar el deteriorament que pateix qualsevol estructura semblant situada de manera permanent a l'intempèrie.

També permeten reguar i fixar la inclinació dels panels per maximitzar l'energia rebuda durant tot l'any.

Acumulador

Tal i com el seu nom indica, té la funció d'acumular tota l'energia tèrmica en un fluïd (que pot ser el fluïd d'us final o bé un altre destinat únicament a emmagatzemar la calor) a l'espera que l'usuari requereixi el seu ús.

Solen estar formats per una doble camisa per evitar pèrdues tèrmiques per conducció o convecció, el qual permet la seva utilització sense bomba al sistema primari.

Per a la superfície exterior de l'acumulador s'utilitzen materials específics per evitar pèrdues amb l'exterior fins i tot quan el gradient de temperatura sigui molt pronunciat. També evita la degradació que pateix qualsevol dispositiu a la intempèrie.

Mobirise
Adreça

Pl. Cultura, 12                     
08227 Terrassa
Barcelona

Contacte

Envia'ns un email
Telf: (+34) 93 143 90 06
Telf: (+34) 637 583 031