create your own web page for free

PRODUCTES

A continuació es detallen els productes que ofereix MGM Energías Renovables

Mobirise


Energia Solar

L'energia solar tèrmica consisteix en aprofitar la radiació solar per a escalfar un fluïd. Es confecciona a partir dels següents components: captador solar, estructura de subjecció i acumulador. 


Mobirise
Aerotèrmia

L'aerotèrmia consisteix en aprofitar l'energia de l'aire exterior. Això es realitza instal·lant bombes de calor aerotèrmiques que s'encarreguen de distribuir l'energia tèrmica a través d'emissors localitzats a la vivenda (radiadors, fancoils, terra radiant, etc) 

Mobirise
Biomassa o Pellets

La biomassa é el conjunt de matèria orgànica d'origen vegetal o animal obtinguda de manera natural o mitjançant transformacions artificials, susceptibla a ser utilitzada per obtenir energia en forma de calor a través de la seva combustió.

Mobirise

Energia Fotovoltàica

L'energia fotovoltàica aprofita la llum solar per generar energia elèctrica. Es pot aplicar a tots els nivells: des de petites instal·lacions de panels fotovoltaics domèstics fins a grans camps de captació. 

MobiriseIl·luminació LED

Un LED és un díode semiconductor capaç d'emetre llum. El seu funcionament es basa en l'electroluminiscència. Aquest efectepermet als electrons, quan el LED es troba en polarització directa, desplaçar-se a través dels espais alliberant d'aquesta manera energia en forma de fotons: és a dir, en forma de llum.

MobiriseTermo estufes

Mitjançant combustió de pellets, les termoestufes produeixen aigua calenta suficient per a tot el sistema de calefacció d'una vivenda. Alimenta des de radiadors fins a panels de terra radiant (en cas de tenir-los), i fins i tot pot connectar-se a un sistema de calefacció ja existent a mode d'ampliació. 

Mobirise

Certificació energètica

MGM Energías Renovables és una empresa autortizada per a la realització de certificació energetica i consultoria energètica. Els nostres arquitectes són experts en certificats energètics per a tot tipus d'immobles. 

MobiriseSmart Flower

Smartflower POP desplega automàticament els seus mòduls solars de 18 m2 amb un elegant moviment en forma de vano, i els orienta en direcció al sol. En aquest màgic moment, comença a generar energia neta; per a la dutxa calenta, per a fer un cafè o per posar en marxa la ràdio mentre esmorza. 


Adreça

Pl. Cultura, 12                     
08227 Terrassa
Barcelona

Contacte

Envia'ns un email
Telf: (+34) 93 143 90 06
Telf: (+34) 637 583 031